Overleggen is niet altijd evident

Overleggen is niet altijd evident
Posted by on

Kathrin:

“Beslissingen voor vergaderingen worden genomen door het afdelingshoofd of het hoofd van de faculteit. Individuele leraren beslissen niet over vergadertijd.

Ik kreeg een uur per week de tijd om mijn externe coaches te ontmoeten die het sportprogramma voor en na de schooldag in het zwembad runnen.”

Evaluatie bij navolging

Evaluatie bij navolging
Posted by on

Kathrin:

“De afdeling volgt mijn beoordeling en beoordelingscriteria voor beoordelingen van vaardigheden. Ik heb criteria toegevoegd voor inspanning, onafhankelijk leren en zelf- en peer-beoordelingen.

Er zijn beoordelingscriteria die een puntensysteem gebruiken voor alle onderwerpen in mijn afdeling. Alle leden van de afdeling volgen het puntensysteem.”

Delen aan het zwembad…

Delen aan het zwembad…
Posted by on

Alle aquatische materialen worden gedeeld door collega’s. Apparatuur wordt opgeslagen op een openbare plaats. Peer-assessmentbladen en documentatie zijn beschikbaar voor iedereen in mijn afdeling. Gelamineerde vellen zijn beschikbaar voor iedereen in mijn afdeling.

Dit is echter niet hetzelfde voor andere onderwerpen. Overal op andere afdelingen in het voortgezet onderwijs gebruiken leraren vaak gewoon hun eigen middelen.

De meeste van mijn gebruikte bronnen zijn op papier (gelamineerd papier). We mogen een laptop gebruiken; dat is echter niet altijd handig aan de zwembadzijde. Ik mocht in dit stadium geen waterdichte iPads of andere technische apparatuur bestellen.

Mijn collega’s en ik mogen middelen delen. In werkelijkheid delen echter alleen mijn coaches middelen met mij. Al mijn schema’s van werk en lesmateriaal is op een gedeelde schijf beschikbaar voor iedereen die er toegang toe heeft. Voor de middelbare school zijn mijn werkschema’s ook op ‘atlas’.

Gelamineerde vellen worden opgeslagen in de opslagruimte, iedereen heeft er toegang toe. Elk ander lesmateriaal is open toegankelijk voor iedereen die het onderwerp onderwijst.

Verrijkings-activiteiten georganiseerd door een kantoor

Verrijkings-activiteiten georganiseerd door een kantoor
Posted by on

Er is een breed scala aan activiteiten georganiseerd in de school van muziek, zang, drama tot allerlei soorten sportactiviteiten zoals rugby, zwemmen, straatdansen, talen zoals Duits, Frans en Spaans.

Alle activiteiten worden gecoördineerd via een kantoor.

De activiteiten die buiten de curriculumlessen plaatsvinden, worden ‘verrijkingsactiviteiten’ genoemd. Activiteiten beginnen voor de school (7.00) en eindigen na de schooldag om 19.00 uur. Sommige activiteiten vinden ook in het weekend plaats.