Samen ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem

Samen ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem
Posted by on

We hebben een nieuw evaluatiesysteem ontwikkeld met de directeur en de collega’s .
De leerlingen krijgen geen cijfers meer maar wel een evaluatiefiche met feedback op verschillende punten.
Deze fiches worden twee maal per schooljaar opgemaakt, uitgedeeld en met de leerlingen besproken.

Gevolgde vormingen delen

Gevolgde vormingen delen
Posted by on

Binnen CBE Open School is er afgesproken dat elke collega die een externe vorming heeft gevolgd hiervan een kort verslagje maakt en dit deelt via intranet.

Overleggen is niet altijd evident

Overleggen is niet altijd evident
Posted by on

Kathrin:

“Beslissingen voor vergaderingen worden genomen door het afdelingshoofd of het hoofd van de faculteit. Individuele leraren beslissen niet over vergadertijd.

Ik kreeg een uur per week de tijd om mijn externe coaches te ontmoeten die het sportprogramma voor en na de schooldag in het zwembad runnen.”

Elkaar informeren over uitstappen

Elkaar informeren over uitstappen
Posted by on

Als we een bedrijfsbezoek plannen, geven we dat door aan onze collega’s, zodat ze als ze interesse zouden hebben, kunnen deelnemen.