Samenwerkingen met externen (CBE Brusseleer)

Samenwerkingen met externen (CBE Brusseleer)
Posted by on

Vanuit alle leerdomeinen binnen het CBE kan er samengewerkt worden met tal van diensten en centra.

Vanuit het specifieke scholenproject worden er activiteiten georganiseerd waar Brusselleer (soms) mee in betrokken wordt of door Brusselleer worden getrokken. Dit hangt af van school tot school.

Netwerk Basiseducatie

Netwerk Basiseducatie
Posted by on

Het recent gelanceerde Netwerk Basiseducatie heeft als doel om de krachten van de 13 centra voor Basiseducatie te bundelen, enerzijds om voor onze doelgroep meer aandacht te kunnen creëren in het maatschappelijke leven, maar tevens ook om de centra zelf te versterken, door uitwisseling van kennis en informatie, samenwerkingen (bv rond aankopen, externe communicatie, …).

Op dit moment gaat speelt dat nog vooral op beleidsniveau — missie & visie, lobbying, … – maar gewoon het bestaan van het netwerk zorgt nu ook al voor contacten tussen bv ‘gewone’ lesgevers die er voordien niet waren.

Ambassadeurswerking van de Federatie Basiseducatie

Ambassadeurswerking van de Federatie Basiseducatie
Posted by on

Onder de vlag van de Federatie Basiseducatie is er een zogenaamde ambassadeurswerking: een poule van cursisten- en excursisten die als ervaringsdeskundigen op pad gaan om te spreken over laaggeletterdheid, en hoe ze daarrond geholpen werden in de Basiseducatie.

Meer info: www.basiseducatie.be

Week van de Geletterdheid

Week van de Geletterdheid
Posted by on

In het kader van de Week van de Geletterdheid zijn er wel contacten rond mogelijke activiteiten met andere Centra, maar het gaat dan vooral over het uitwisselen van ideeën, niet zozeer over het samen organiseren van activiteiten.