Samen ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem

Samen ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem
Posted by on

We hebben een nieuw evaluatiesysteem ontwikkeld met de directeur en de collega’s .
De leerlingen krijgen geen cijfers meer maar wel een evaluatiefiche met feedback op verschillende punten.
Deze fiches worden twee maal per schooljaar opgemaakt, uitgedeeld en met de leerlingen besproken.

Digitools delen

Digitools delen
Posted by on

Bij CBE Open School worden steeds meer online oefeningen, links en platformen gemaakt die cursisten toelaten om ook thuis te laten oefenen. De meeste van deze oefeningen worden door de makers ervan online gedeeld op een manier die toelaat dat andere lesgevers deze gemakkelijk kunnen kopiëren.

Het gaat dan voornamelijk over Padlets, Quizlets, Poltagon en digitale leerpaden.

Gevolgde vormingen delen

Gevolgde vormingen delen
Posted by on

Binnen CBE Open School is er afgesproken dat elke collega die een externe vorming heeft gevolgd hiervan een kort verslagje maakt en dit deelt via intranet.

Overleggen is niet altijd evident

Overleggen is niet altijd evident
Posted by on

Kathrin:

“Beslissingen voor vergaderingen worden genomen door het afdelingshoofd of het hoofd van de faculteit. Individuele leraren beslissen niet over vergadertijd.

Ik kreeg een uur per week de tijd om mijn externe coaches te ontmoeten die het sportprogramma voor en na de schooldag in het zwembad runnen.”