Overleggen is niet altijd evident

Overleggen is niet altijd evident
Posted by on

Kathrin:

“Beslissingen voor vergaderingen worden genomen door het afdelingshoofd of het hoofd van de faculteit. Individuele leraren beslissen niet over vergadertijd.

Ik kreeg een uur per week de tijd om mijn externe coaches te ontmoeten die het sportprogramma voor en na de schooldag in het zwembad runnen.”

Gedeelde online materialenbanken als beleidsprioriteit

Gedeelde online materialenbanken als beleidsprioriteit
Posted by on

In het kader van het nieuwe beleidsplan en de verhuis naar de cloud is er een overkoepelend ‘Team materialenbanken’ opgericht dat voor elk leerdomein het ontwikkelen van een volledig gedeelde materialenbank met les- en evaluatiemateriaal moet aansturen.

Binnen bepaalde vakgroepen waren al eerder initiatieven in die zin genomen — binnen het vakoverleg ICT wordt nu al het materiaal gedeeld en samen verder ontwikkeld — maar voor andere leerdomeinen moeten eerst nog heel wat drempels overwonnen worden.

Directie verplicht permanente evaluatie

Directie verplicht permanente evaluatie
Posted by on

Er wordt wel gestuurd van uit de school, namelijk: tijdens je module ga je permanent of gespreid evalueren.

Louter een afsluitend examen afnemen is niet meer mogelijk, want dit is tegenstrijdig met onze competentiegerichte visie. Tijdens je module beoordeel je zowel competenties als attitudes en geef je regelmatig feedback aan je cursisten.

De school heeft vorig jaar bijkomend aangegeven graag richting puntenloos te gaan werken, maar daaromtrent is momenteel weinig initiatieven uitgewerkt

Plandagen

Plandagen
Posted by on

Aan het einde van het schooljaar gaan alle educatieven en de directie op zogenaamde plandagen.

Daar presenteren inhoudelijke werkgroepen van lesgevers hun werkzaamheden en resultaten, en zijn er uitwisselmomenten rond lesmaterialen, -werkvormen en -praktijken.