ken je zelf een goed voorbeeld van samenwerken ?

Posted by on

klik op de link hieronder om de nodige informatie door te geven. je inspiratie wordt dan verwerkt en mee in dit overzicht opgenomen.

wat hebben we nodig?

  • titel
  • korte omschrijving: wat? waarom een goed voorbeeld? eventuele links?
  • niveau: micro / meso / macro
  • onderwerp van de samenwerking: lesmateriaal / evaluatiemateriaal / activiteiten
  • betrokkenen bij de samenwerking: lesgevers / directie / externen / leerlingen / vrijwilligers / …
  • optioneel: een sprekende foto

hier vind je het formulier !

of via tags…

Posted by on

administratie (1) directie (13) CBE Brusseleer (7) lesmateriaal (18) vrijwilligers (1) CVO De Verdieping (9) micro (1) missie & visie (2) externen (2) CBE Open School (11) macro (7) DKO (6) meso (33) basiseducatie (1) evaluatiemateriaal (11) The British School of Brussels (8) activiteiten (14) lesgevers/leerkrachten (32)

of zoek gericht…

Posted by on

laat je stuurloos inspireren!

Posted by on