Werken met een lesplan

Werken met een lesplan
Posted by on

Omdat ICT-cursussen inhoudelijk zeer vaak veranderen en ook de poule van ICT-lesgevers in ons centrum zeer veranderlijk is — blijkbaar is ICT geven in de basseducatie echt niet gemakkelijk — is er gezocht naar een manier om een nieuwe lesgever of vervanger zo gemakkelijk mogelijk toegang te geven tot de inhoud en aanpak van afgelopen of lopende modules.

Voor elke module die zhij geeft maakt een lesgever een zogenaamd LESPLAN op. Het gaat om één document waarin de lesgever het hele verloop van de module chronologisch documenteert:
– lesdoelen
– activiteiten
– links naar de gebruikte materialen in de gedeelde materialenbank
– eventuele bijkomende relevante informatie, zoals bv waarom een voorziene aanpak toch niet gewerkt heeft in de groep

Het lesplan lijkt op een verzameling van de lesvoorbereidingen — veel lesgevers maken hun lesvoorbereiding nu al in dit lesplan — maar dan in een na elke les opgekuiste vorm.

Aan de hand van dit document kan elke andere lesgever in principe onmiddellijk een module overnemen, of kan een nieuwe lesgever een eigen eerste module uitwerken zonder zelf meteen nieuwe materialen te moeten gaan zoeken en/of aanmaken. Aan de hand van de lesplannen kan de werkgroep materialenbank ict ook nagaan welke materialen écht gedeeld gebruikt worden.

Gedeelde online materialenbanken als beleidsprioriteit

Gedeelde online materialenbanken als beleidsprioriteit
Posted by on

In het kader van het nieuwe beleidsplan en de verhuis naar de cloud is er een overkoepelend ‘Team materialenbanken’ opgericht dat voor elk leerdomein het ontwikkelen van een volledig gedeelde materialenbank met les- en evaluatiemateriaal moet aansturen.

Binnen bepaalde vakgroepen waren al eerder initiatieven in die zin genomen — binnen het vakoverleg ICT wordt nu al het materiaal gedeeld en samen verder ontwikkeld — maar voor andere leerdomeinen moeten eerst nog heel wat drempels overwonnen worden.

Delen aan het zwembad…

Delen aan het zwembad…
Posted by on

Alle aquatische materialen worden gedeeld door collega’s. Apparatuur wordt opgeslagen op een openbare plaats. Peer-assessmentbladen en documentatie zijn beschikbaar voor iedereen in mijn afdeling. Gelamineerde vellen zijn beschikbaar voor iedereen in mijn afdeling.

Dit is echter niet hetzelfde voor andere onderwerpen. Overal op andere afdelingen in het voortgezet onderwijs gebruiken leraren vaak gewoon hun eigen middelen.

De meeste van mijn gebruikte bronnen zijn op papier (gelamineerd papier). We mogen een laptop gebruiken; dat is echter niet altijd handig aan de zwembadzijde. Ik mocht in dit stadium geen waterdichte iPads of andere technische apparatuur bestellen.

Mijn collega’s en ik mogen middelen delen. In werkelijkheid delen echter alleen mijn coaches middelen met mij. Al mijn schema’s van werk en lesmateriaal is op een gedeelde schijf beschikbaar voor iedereen die er toegang toe heeft. Voor de middelbare school zijn mijn werkschema’s ook op ‘atlas’.

Gelamineerde vellen worden opgeslagen in de opslagruimte, iedereen heeft er toegang toe. Elk ander lesmateriaal is open toegankelijk voor iedereen die het onderwerp onderwijst.

Samenwerken aan lesmateriaal? Alleen op eigen initiatief…

Posted by on

Ik stuur binnen onze vakgroep altijd interessante brochures, opleidingen of infodagen door naar de collega’s die die desbetreffende lessen geven.

Ook heb ik mijn collega’s allemaal toegang gegeven tot mijn digitale cursussen. Op die manier kunnen ze zien hoe ik de lessen opvat en tot waar ik ondertussen ben geraakt.
Ik vraag hen ook eventuele bemerkingen ivm mijn lessen zeker door te geven, zodat ik kan bijsturen waar nodig.