Samen ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem

Samen ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem
Posted by on

We hebben een nieuw evaluatiesysteem ontwikkeld met de directeur en de collega’s .
De leerlingen krijgen geen cijfers meer maar wel een evaluatiefiche met feedback op verschillende punten.
Deze fiches worden twee maal per schooljaar opgemaakt, uitgedeeld en met de leerlingen besproken.

Evaluatie toch vooral een zaak van de lesgever

Evaluatie toch vooral een zaak van de lesgever
Posted by on

Katrien:

“Voor evaluatie in het domein ‘Scholenproject’ is er een specifieke vakwerkgroep opgesteld. Evalueren in dit domein is niet evident omdat het niet te meten valt. De ouders die deelnemen worden niet beoordeeld, er zijn geen testen. Evalueren gebeurt op dit moment voornamelijk door bevraging, elke leraar doet dit op zijn eigen manier.

Voor andere domeinen en voor elke module zijn er testen voorzien, maar de interpretatie ervan of het al dan niet delibereren van cursisten gebeurt individueel. De testen worden opgemaakt door de domeinverantwoordelijken.

Voor mondelinge testen wordt er al eens beroep gedaan op elkaar om samen te testen. Zo is er ook een objectievere beoordeling aanwezig.”

Evaluatie bij navolging

Evaluatie bij navolging
Posted by on

Kathrin:

“De afdeling volgt mijn beoordeling en beoordelingscriteria voor beoordelingen van vaardigheden. Ik heb criteria toegevoegd voor inspanning, onafhankelijk leren en zelf- en peer-beoordelingen.

Er zijn beoordelingscriteria die een puntensysteem gebruiken voor alle onderwerpen in mijn afdeling. Alle leden van de afdeling volgen het puntensysteem.”

Samenwerken rond evaluatie? Niet echt…

Posted by on

Er zijn geen concrete afspraken van hoe te evalueren, we spreken wel af streng maar rechtvaardig te beoordelen, maar in de praktijk merk ik toch verschillen.

We evalueren ook niet samen, vooral omdat we niet dezelfde lessen geven denk ik.