Werken met een lesplan

Werken met een lesplan

Posted by

Omdat ICT-cursussen inhoudelijk zeer vaak veranderen en ook de poule van ICT-lesgevers in ons centrum zeer veranderlijk is — blijkbaar is ICT geven in de basseducatie echt niet gemakkelijk — is er gezocht naar een manier om een nieuwe lesgever of vervanger zo gemakkelijk mogelijk toegang te geven tot de inhoud en aanpak van afgelopen of lopende modules.

Voor elke module die zhij geeft maakt een lesgever een zogenaamd LESPLAN op. Het gaat om één document waarin de lesgever het hele verloop van de module chronologisch documenteert:
– lesdoelen
– activiteiten
– links naar de gebruikte materialen in de gedeelde materialenbank
– eventuele bijkomende relevante informatie, zoals bv waarom een voorziene aanpak toch niet gewerkt heeft in de groep

Het lesplan lijkt op een verzameling van de lesvoorbereidingen — veel lesgevers maken hun lesvoorbereiding nu al in dit lesplan — maar dan in een na elke les opgekuiste vorm.

Aan de hand van dit document kan elke andere lesgever in principe onmiddellijk een module overnemen, of kan een nieuwe lesgever een eigen eerste module uitwerken zonder zelf meteen nieuwe materialen te moeten gaan zoeken en/of aanmaken. Aan de hand van de lesplannen kan de werkgroep materialenbank ict ook nagaan welke materialen écht gedeeld gebruikt worden.

Delen doet deugd ! - | lesmateriaal, meso
Tagged | , , ,