Teamdagen, domeinoverleg en vakwerkgroep

Teamdagen, domeinoverleg en vakwerkgroep

Posted by

Teamdagen: (+/- 6/jaar ) Deze worden georganiseerd door de staf. Het zijn verplichte bijeenkomsten. De invulling zal steeds anders zijn: het geven van algemene informatie over de organisatie, een gastspreker, een uitstap of workshops gegeven door collega’s met een bepaalde expertise.

2 à 3 maal per jaar is er per domein ‘domeinoverleg’. Dit wordt  georganiseerd door de domeinverantwoordelijke. Hier wordt samen nagedacht wat er kan ‘verbeteren’. Elke leraar neemt deel aan het domeinoverleg waar hij/zij het meest bij betrokken is. Ook dit is verplicht.

10x per jaar worden er per domein vakwerkgroep georganiseerd om samen heel specifiek rond een bepaald thema te werken/uit te werken. Vakwerkgroepen rond materiaal, evaluatie, moduleplannen, …

Delen doet deugd ! - | activiteiten, meso
Tagged | , , , ,