ICT-ambassade

ICT-ambassade

Posted by

Binnen ons centrum is er een inhoudelijke werkgroep actief met als taak om de niet-ictlesgevers te stimuleren tot en te ondersteunen in het gebruiken van digitale tools in de lessen.

Deze werkgroep organiseert inspiratiemomenten en interne vormingen, deelt materialen via een intranetpagina en doet regelmatig bevragingen om de evolutie van het gebruik van ICT in de lessen op te volgen.

De ICT-ambassade geeft daarnaast ook adviezen aan de ict-coördinator inzake noden op vlak van infrastructuur en interne vormingen.

Delen doet deugd ! - | lesmateriaal, meso
Tagged | , , ,