Gedeelde online materialenbanken als beleidsprioriteit

Gedeelde online materialenbanken als beleidsprioriteit

Posted by

In het kader van het nieuwe beleidsplan en de verhuis naar de cloud is er een overkoepelend ‘Team materialenbanken’ opgericht dat voor elk leerdomein het ontwikkelen van een volledig gedeelde materialenbank met les- en evaluatiemateriaal moet aansturen.

Binnen bepaalde vakgroepen waren al eerder initiatieven in die zin genomen — binnen het vakoverleg ICT wordt nu al het materiaal gedeeld en samen verder ontwikkeld — maar voor andere leerdomeinen moeten eerst nog heel wat drempels overwonnen worden.

Delen doet deugd ! - | lesmateriaal, meso
Tagged | , , ,