Evaluatie bij navolging

Evaluatie bij navolging

Posted by

Kathrin:

“De afdeling volgt mijn beoordeling en beoordelingscriteria voor beoordelingen van vaardigheden. Ik heb criteria toegevoegd voor inspanning, onafhankelijk leren en zelf- en peer-beoordelingen.

Er zijn beoordelingscriteria die een puntensysteem gebruiken voor alle onderwerpen in mijn afdeling. Alle leden van de afdeling volgen het puntensysteem.”

Delen doet deugd ! - | evaluatie, meso
Tagged | , , ,