Teamwerking in missie & visie

Posted by

CVO De Verdieping vermeldt teamwerking expliciet als richtlijn van de school:

“TEAMWERKING
In onze school trachten we een actieve samenwerking te creëren tussen leerkrachten van hetzelfde en andere teams. Het is de bedoeling dat alle cursisten die eenzelfde module volgen ongeveer dezelfde leerstof te zien krijgen. Daarom zijn concrete afspraken over lesinhouden noodzakelijk (zie ‘Wegwijs CVO De Verdieping’ voor meer informatie).
Alle leerkrachten behoren tot een team. Er wordt verwacht dat elk team om de twee weken overleg heeft. Dit overleg gaat over de inhouden, leervorderingen van cursisten, voorbereiding opendeurdag, etc. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt.”

Delen doet deugd ! - | activiteiten, evaluatie, lesmateriaal
Tagged | , , ,