Samenwerking in de cloud

Samenwerking in de cloud

Posted by

CBE Open School zit sinds schooljaar 2017-2018 in de zogenaamde cloud. Daarvoor hadden we ook al een centrale server (in house) maar daar was van echte samenwerking rond het ontwikkelen van lesmaterialen nog niet echt sprake. Het is te zeggen: iedereen had op die centrale server zijn eigen mapje en deed daarin wat zhij wou, en alle collega’s konden daar wel in komen snuisteren voor inspiratie, en materialen uit kopiëren naar hun eigen map. Omdat er echter geen duidelijke afspraken waren over naamgeving ed was het moeilijk om geschikt materiaal bij anderen te vinden en was je vaak sneller geholpen door zelf vanaf nul te beginnen. Uitwisselen van materialen was dus heel afhankelijk van persoonlijke contacten tussen collega’s, en er was heel weinig uitwisseling van materialen of methodieken tussen de verschillende standplaatsen, tenzij bijvoorbeeld een vakverantwoordelijke hierrond expliciet wilde werken in een vakoverleg?

Met de komst van de cloud draaien we het principe nu om: gedeelde materialenbanken zijn de basis, in je eigen mappen speel je met je educatieve vrijheid om je lesmaterialen op maat te maken van de groepen waaraan je lesgeeft. Dit is een grote uitdaging waarvoor de directie tijd en middelen heeft vrijgemaakt voor educatieven om in werkgroepen de juiste manier van werken uit te zoeken.

Delen doet deugd ! - | lesmateriaal, meso
Tagged | , , ,