Netwerk ICT in de lespraktijk

Netwerk ICT in de lespraktijk

Posted by

Vanuit de werkgroep ICT-leermiddelen van de sector basiseducatie (initiatief van VOCVO) werd eerst een zogenaamde V-Drive ontwikkeld: een website waarop de werkgroep de lesmaterialen uit de ICT- en technische MO-modules plaatste, om vrij gebruikt te worden door de andere centra voor basiseducatie.

Zo’n gedeelde materialenbank had echter tal van nadelen: behoorlijk gedoe om te up- en downloaden, snel verouderd, geen deel van de dagelijkse werking in de centra en daardoor dus weinig bekend en gebruikt.

Daarom werd dit jaar een nieuw experiment gelanceerd: het netwerk ICT in de lespraktijk basiseducatie. Het gaat om een Google+ communictie waar niet enkel ICT- maar alle lesgevers uit de basiseducatie ervaringen en materialen kunnen delen, vragen stellen, tips geven, … die te maken hebben met het gebruik van digitale tools in hun lessen.

Meer info: https://plus.google.com/communities/105017593114681102179

netwerk

Delen doet deugd ! - | lesmateriaal, macro
Tagged | , , ,