Netwerk Basiseducatie

Netwerk Basiseducatie

Posted by

Het recent gelanceerde Netwerk Basiseducatie heeft als doel om de krachten van de 13 centra voor Basiseducatie te bundelen, enerzijds om voor onze doelgroep meer aandacht te kunnen creëren in het maatschappelijke leven, maar tevens ook om de centra zelf te versterken, door uitwisseling van kennis en informatie, samenwerkingen (bv rond aankopen, externe communicatie, …).

Op dit moment gaat speelt dat nog vooral op beleidsniveau — missie & visie, lobbying, … – maar gewoon het bestaan van het netwerk zorgt nu ook al voor contacten tussen bv ‘gewone’ lesgevers die er voordien niet waren.

Delen doet deugd ! - | activiteiten, evaluatie, lesmateriaal, macro
Tagged | , , , , , ,