Welkom op de website van psychotherapiepraktijk Katrijn Huygens
logo_paarsSoms voel je dat je vastloopt op bepaalde zaken in je leven… De dingen lopen niet (meer) zoals jij dat zou willen… Soms blijf je zitten in een situatie die niet goed voelt (werk, relatie,…), maar is het onduidelijk wat je wel wil… Soms loopt een relatie met een belangrijk iemand vast…

In therapie kunnen we samen gaan kijken wat jouw verlangens en behoeften zijn, en waar je precies op blijkt vast te lopen.

Waarom doe je wat je doet, en wat zou je graag anders willen? We onderzoeken het samen. Ik zal je hierin ondersteunen, maar ook in uitdagen… zodat je zicht krijgt op jouw functioneren en op wat jij nodig hebt om weer grip te krijgen en eigen keuzes te kunnen maken.

 

 

 

Psychotherapie

Waarvoor in therapie?

Je kan bij mij terecht voor o.a.:

 • contactproblemen, conflicten (partner, ouder/kindrelatie, familie, collega’s,..)
 • keuzes maken
 • scheiding
 • relatieproblemen
 • zingevingsvragen
 • depressie, lusteloosheid
 • verlieservaring, rouw
 • zelfzorg
 • laag zelfbeeld, onzekerheid
 • burnout
 • posttraumatische stressstoornis

Hoe verloopt de therapie?

Het eerste gesprek is altijd een kennismakingsgesprek. Hier bekijken we wat jou tot bij mij brengt en wat je verwachtingen zijn van therapie. We trachten hier jouw verwachtingen en mijn aanbod af te stemmen.

Wanneer we het allebei zien zitten een therapie op te starten, spreken we samen een frequentie af en leggen we de eerste afspraken vast. Om de 5 à 6 gesprekken zullen we opnieuw evalueren of de therapie nog aan de verwachtingen voldoet.

De therapie staat open voor mensen uit je omgeving. Wanneer gedurende de therapie duidelijk wordt dat het zinvol zou zijn iemand uit je naaste omgeving één maal of verschillende keren uit te nodigen tijdens de sessies, kan dit steeds bekeken worden.

Katrijn

Ik werd geboren in 1977 en ben mama van drie kindjes. Sinds 1999 werk ik in de hulpverlening en deed ik ervaring op binnen verschillende sectoren. In 2006 startte ik mijn psychotherapiepraktijk.

Ik ben afgestudeerd als gestalttherapeute en ben erkend door de beroepsvereniging van gestalttherapeuten, de NVAGT.

Daarnaast schoolde ik mezelf ook bij binnen de contextuele en oplossingsgerichte therapie, en volgde ik een opleiding gezinsgerichte hulpverlening. Ik werk eveneens als EMDR-therapeute.

Ik geloof in de kracht van het gesprek… dwz dat ik in therapie zeker niet alleen luister, maar samen met jou ga praten over de dingen waar je mee zit. Iemand die meekijkt naar de zaken, vragen stelt, een spiegel voorhoudt of confronteert, werpt vaak een nieuw licht op de dingen.

Ik zal in de therapie altijd trachten te zoeken naar wat jouw verwachtingen zijn en op welke manier je wil werken. Hier zal ik mijn aanbod zo goed mogelijk op afstemmen.

Praktischslide_1_1500Een sessie duurt 50 tot 60 minuten en de prijs hiervoor bedraagt 50 euro. Ik heb een overeenkomst met de CM, waardoor elke jongere die nog recht heeft op kinderbijslag, 6 sessies voor de helft van het tarief kan terugvorderen.

Voor extern overleg (school, huisarts,..) bedraagt de prijs eveneens 50 euro.

De gesprekken gaan door in Kessel-Lo, Diestsesteenweg 49, het oude provinciehuis, net achter station, tegenover het straatje naar jeugdherberg Blauwput. Klik HIER voor een wegbeschrijving.

Contact